• มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง
  • ประกาศ : เรื่องสอบราคาจ้างจัดทำและติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ - ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

HeaderLPG

ข่าวพลังงาน

  • ความเคลื่อนไหวด้านพลังงาน
  • กิจกรรมด้านพลังงาน
  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม>>>https://drive.google.com/file/d/0B0Sb2KX6DCXwSmpCU0hFZkpJMHM/view?usp=sharing   
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์    ด้วยสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ (สพส.)กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี2558 โดยให้การสนับสนุนเงินลงทุนติดตั้งบางส่วนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีความต้องการติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในโรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการที่มีความต้องการใช้น้ำร้อน   จึงขอประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ แก่ประชาชน หรือหน่วยงานที่สนใจ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>Dowload<< หรือ www.solarhotwaterdede.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-2230021-9 ต่อ 1390  
ประกาศการใช้สิทธิ์โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐมประกาศสำหรับผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.เป็นครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย(ใช้ไฟไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือนหรือไม่มีไฟฟ้าใช้) 2.เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร โปรดติดต่อเพื่อใช้สิทธิ์ในโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตเลียมเหลว(LPG)ภาคครัวเรือนของกระทรวงพลังงาน โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน02-140-7000หรือ02-129-3344 เวลา08.00-18.00น.หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.lpg4u.net หรือ http://www.energy.go.th/index.php?q=node%2F27298
       สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม จัดประชุมชี้แจง "โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)" และมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง "โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)" ระหว่างท่านพลังงานจังหวัดนครปฐม กับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผสมทรัพย์เซรามิค จ.นครปฐม
     สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม จัดประชุมชี้แจงโครงการฯและฝึกอบรมกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงจากผักตบชวาที่เหมาะสมสำหรับนำไปผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น และมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง "โครงการส่งเสริมการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากผักตบชวาโดยใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ระหว่างท่านพลังงานจังหวัดนครปฐม กับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ซิลเวอร์วูดส์ รีสอร์ท จ.นครปฐม  
  • 1
  • 2

วีดีโอ

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

postbullets   สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบผสมผสาน ปี 2558" 

     (แจ้งโดย Admin)

 

postbullets   สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการศึกษาการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานทดแทนชุมชน" เพื่อคัดเลือกชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เข้ามาเป็นเครือข่ายของกระทรวงพลังงาน

     ชุมชน หรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่สนใจสามารถ ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 034 960 552

     (แจ้งโดย Admin)

 

postbullets  ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนากลไกการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยของเชิญชวนบุคคล กลุ่มบุคคล มูลนิธิหรือสมาคม สถานศึกษา ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีความสนใจในการสร้าง หรือนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 422 8845-8

     (แจ้งโดย Admin)

 

 

ดูทั้งหมด...

postbullets สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งเทคโนโลยีโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)  new22   ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ >>> 

 

postbullets สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำและติดตั้ง ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘)    

 

postbullets สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำและติดตั้ง สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

   

postbullets  สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ประกาศ เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๖-๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗)  

 

 

 

 

 

ดูทั้งหมด...

headenergy22

ลิงค์หน่วยงาน

Untitled Document

ราคาน้ำมันวันนี้

สถิติการเข้าชม

069325
วันนี้วันนี้9
เมื่อวานเมื่อวาน59
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้257
เดือนนี้เดือนนี้571
ทั้งหมดทั้งหมด69325

Facebook LikeBox